Nyomda

Az 1980-as évek végén a különböző tanácsi alapítású nyomdák közül többen vették fel olyan személy nevét, akinek neve kötődött székhelyükhöz, sőt azon túl is tiszteletre méltó hírnévnek örvendett. A több évtizede a megyeszékhelyünkön, a Május 1. utca 19 (ma Városmajor út) alatt működő Szolnoki Nyomda Vállalat is 1988-ban pályázatot írt ki a cég nevének megváltoztatására.

Arrow
Arrow
Slider


Verseghy Ferenc
nevét sokan jelölték meg a pályázatban résztvevők közül, így az azokat értékelő bizottság végül a szolnoki születésű neves tudóst ajánlotta a nyomda névadójának.

Verseghy Ferenc születésének 130. évfordulójára állította össze Horváth Károly (1938-1991) irodalomtörténész, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója Az Erkölcsi levelek című kiadvány.

A Szolnoki Nyomda Vállalat szakmunkás tanulói társadalmi munkában készítették a minitatűrkönyvet 1987-ben, melyhez Benda Kálmán (1913-1994) történész írt bevezetőt Verseghy útja a magyar jakobinus mozgalomig címmel…

A Nagyalföld 1992. december 18-i címlapja. A Jász-Kun Kiadó hetente megjelenő magazinja a Verseghy Nyomdában készült

A cég 1992. január 1-jén kft.-vé alakult. Egy évvel korábban az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) a szolnoki Hozam Kft.-vel kötött szerződést a nyomda átalakításának és privatizációjának levezetésére. A második nyilvános pályázaton egy vevő akadt, az Elektrosoft Elektronikai Kft., amely 76 %-ban lett a nyomda tulajdonosa. A fennmaradó 24 %-on az önkormányzat és az ÁVÜ egyenlő arányban osztozott.
Az Axel-Springer Magyarország Kft. is szerette volna megvenni a nyomdát, egy alföldi nyomóipari központ létesítését tervezte. Szolnokra szállított egy korszerű lapnyomógépet is, de a nyílt pályázaton már nem vett részt. Kecskemétre tette át székhelyét, és ott nyomtatta tovább a Néplapot.
Így történhetett meg, hogy a Verseghy Nyomda új megyei napilapot alapított Jászkun Krónika címmel.
1993-ban egy pénzügyi átvilágítás 25 millió forintos adósságot állapított meg a nyomdánál.

Az Elektrosoft vezetősége a Verseghy Nyomda Kft.-t végelszámolással meg akarta szüntetni. Az önkormányzat a nyomda ingatlanával a tulajdonában közgyűlési határozatban ragaszkodott ahhoz, hogy a végelszámolás során a résztulajdonát teljes összegben adja el a többségi tulajdonos Elektrosoft Kft.-nek. A cég azonban csak a névérték 50 %-os kifizetésére tett ajánlatot. Az ellenérdekek pedig veszélyeztették a nyomdai dolgozók foglalkoztatását is.