Verseghy Ferenc Könyvtár

Remete Márton Verseghy-portréja a régi olvasóteremben a városháza épületében

Az 1952-ben megalakult megyei feladatkörrel megbízott könyvtár vezetését a szolnoki irodalmi hagyományok tisztelete arra az elhatározásra indította, hogy 1954 áprilisában Verseghy Ferenc (1757-1822) tudós-költőt válasszák az intézmény névadójának.

A névválasztáskor a könyvtár elköteleződött amellett, hogy  nyelvtudós költőt megismertesse és népszerűsítse, szellemi műhelyként céljául választotta a Verseghy-életmű kutatását.

 

 

 

A két világháború között tevékenykedő Verseghy Irodalmi Kör és a Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület Verseghy-gyűjteménye képezte a megyei könyvtár helyismereti különgyűjteményének törzsanyagát. A megyei könyvtár továbbgyarapította a kollekciót  a tudós-költő műveinek beszerzésével.

Koszorúzási ünnepség (1984) a Verseghy-szobornál

1972-indult el tudatos munka, amely a polihisztor tudós kultuszát hivatott ápolni. Az alkalmat Verseghy Ferenc születésének és halálának kerek évfordulója jelentette. Megszületett az elhatározás egy tudományos konferencia életre hívásáról.

Ezzel egy időben, Szurmay Ernő (1923-2016) vezetésével megalakult egy latin fordító munkacsoport, amely feladatául tűzte ki Verseghy Ferenc műveinek magyar nyelvre való átültetését, hogy minél szélesebb körben megismerjék a Verseghy-életmű addig “csak a latin nyelv burkában rejtőző” jelentős alkotásait.

A tudományos ülésszak és a fordítóműhely rendszeres kiadványozási tevékenységet is jelentett a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár számára. A Verseghy életmű nyelvtudományi jelentősége a latinról lefordított művek kapcsán kapott új értékelést, és talált méltóbb helyet a tudománytörténetben.

A Verseghy-kultusz ápolásához kapcsolódott a gyermekeknek szóló nyelvművelő verseny elindítása. 1976-ban hirdette meg először ismeretterjesztő anyanyelvi vetélkedőjét a Verseghy Ferenc Könyvtár felsős tagozatos tanulók számára.

Így nemcsak a nyelvészek és irodalomtörténészek körében tette ismerté intézményünk Verseghy szellemi hagyatékát, hanem a felnövekvő nemzedék nyelvi műveltségének gyarapításában is tevékenyen részt vállalt az évtizedek során.

 

A harmadik évezred igényeihez igazodva 1999. október 1-jén az intézmény által létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok megyei Elektronikus Könyvtár is Verseghy Ferenc nevét viseli.

Patay Mihály fametszete