Verseghy Kör

Szurmay Ernő

Az 1993-ban megalakult Verseghy Kör elődjeként tekint a két világháború között Szolnokon működő civil szervezet, a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör (1926-1949) tevékenységére.

Szurmay Ernő (1923-2016) nyugalmazott könyvtárigazgató egy olyan helyi társadalmi egyesületet kívánt életre hívni, amely a város alkotó értelmiségét, a város polgárait összefogó kulturális szervezetként működhet.

A Verseghy Kör alapító tagjai az egyesület alapszabályának lefektetésekor építettek az elődök hagyományaira.

A szervezet emblémája. Gácsi Mihály Verseghy-portréja

Az egyesület vállalta a Verseghy-kultusz ápolását. A Verseghy Ferenc nevével jelzett programok, tevékenységek segítését és gondozását.
Amíg azonban az Irodalmi Kör a város akkori tollforgatóit tömörítette, akik a magyar irodalom népszerűsítésén fáradoztak, addig az utódszervezet már szélesebbre tárja kapuit. Az irodalmon és a nyelvi hagyományokon kívül más művészetek, illetve tudományágak művelőinek is teret kíván adni.
Tagjainak kreativitására építve, sajátos eszközökkel segíteni kívánta Szolnok értékeinek feltárását és népszerűsítését. Ezzel is erősíteni igyekszik a szolnokiak identitástudatát, a lakóhelyhez való ragaszkodását.

A kör önkéntes civil szervezet, amely tudományos ülések, várostörténeti és székfoglaló előadások rendezését bonyolítja le a lokálpatrióta tagsága és az érdeklődők nagy örömére.

Tovább a Verseghy Kör honlapjára >>