Verseghy Ferenc művei

Analyticae institutionum Linguae Hungaricae. Pars 1-3.
P. 1.; Etimologia Linguae Hungaricae
P. 2.; Syntaxis Linguae Hungaricae
P. 3.; Usus aestheticus Linguae Hungaricae : Sectio prima(Forrás: GoogleBooks)
P. 4. Sectio secunda
Budae, 1816—1817.

 

 

Az Antipárosi barlang = Magyar Museum (1789. negyedik negyed): 395-410.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

 
Báró Külneki Gilméta Kisasszony, és Aranypataki György. Eggy érzékeny Történet a’ legújabb időkrűl

Pestenn, 1808.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Bevezetés a magyar nyelv törvényeibe, amely Adelung rendszere, nemkülönben a keleti nyelvek szelleme, valamint a tiszai és az erdélyi nyelvjárás alapján készült
Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1999.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

A’ Boriszák. A’ Régiség. A’ Barátság = Magyar Museum (1792. II. kötet II.negyed): 131-132.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

 

 

Dissertatio de versione Hungarica Scripturae Sacrae cui specimina correctae atque ad Vulgatam exactae versionis una cum momentis exegetico-philologicis emendationum in traductione Káldiana instituendarum subiuguntur
Budae, 1822.

Forrás: GoogleBooks

 

Egy esztendő Verseghy Ferenc életéből : kiadatlan levelei 1811-12-ből / közzéteszi Gálos Rezső

Győr, 1935.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

Egy jó szívből költt szatira avvagy feddő költemény magyar litteratúráról

s.l., 1791.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Epitome Institutionum Grammaticarum Linguae Hungaricae

Budae, 1816.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

Értekezés a Szentírás magyar fordításáról / szerk. Szurmay Ernő ; ford. Bartha Lászlóné, Borók Imre, Győri Gyula ; a héber szöveget gondozta Turán Tamás

Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulas Epitomes  concinnatae in usum Gymnasiorum Regni Hungariae

Budae, 1820.

Forrás: GoogleBooks

 

 

Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulaa Epitomes concinnatae in usum Gymnasiorum Regni Hunagriae / szerkesztette és a bevezetőt írta: Szunnay Ernő ; a latin nyelv címszavakat fordította Győri Gyula

Szolnok : Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézet, 2007.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

erkolcsi levelekErkölcsi levelek / összeállította Horváth Károly.

Szolnok : Szolnoki Nyomda, 1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

A’ Filozófiának Talpigazságaira épített felelet […] a’ Hazai Tudósításokba iktatott Kérdésekre […] ‘a nyelvművelésnek mivoltárul és akadállyirul.
Budánn, 1818.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

A formentérai remete. Egy néző játék és egyszersmind énekes játék három felv. Kotzeube Augustus utánn szabadon fordította, és némelly keményebb kifejezésekre nézve meg-enyhítette N. N.
In: Magyar Játék-szín, 4.k. 2. pp. 81—188.

Pesten, 1793. Trattner.

Forrás: GoogleBooks

 

Gróf Kaczaifalvi László vagy a természetes ember

Pesten, 1808

Forrás: Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum

 

 

 

 


Hiteles előadása a spanyol történeteknek / Cevallos Pedro

Magyar Országban, 1809.

Forrás: GoogleBooks

 

 
A le-bilintsezett Prometheus / Aiszkhülosz

Budán, 1792.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

 

Levelek és vitairatok 

Szolnok, 1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

Lexicon Terminorum Technicorum, az az Tudományos Mesterszókönyv : Próba képen készítették Némelly Magyarnyelvszeretők

Budánn, 1826.

Forrás: GoogleBooks

 

 

Magyar aglája avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle versnemekben

Budánn, 1806.

Forrás: GoogleBooks

 

 

Magyar grammatika avvagy nyelvtudomány

Budánn, 1821.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

Magyar hazának anyai szózatja

[s.l.], 1790.

Forrás: GoogleBooks

 

 

A magyar nyelv etimológiája és mondattana

A magyar nyelv törvényeinek elemzése

1. rész, A magyar nyelv etimológiája : 1. szakasz  /[szerk. és bev. Szurmay Ernő ; Ford. Bartha László]

Szolnok, 1972.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

A magyar nyelv törvényeinek elemzése

1. rész. 2.füzet, A magyar nyelv etimológiája [VI-XIX.fejezet]

Szolnok, 1978.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

Magyar ortografía avvagy az Írástudomány

Budánn, 1816.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

A magyaroknak hűsége és nemzeti lelke

Pestenn, 1809.

Forrás: GoogleBooks
Mesék / Jean de La Fontaine

Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1954.

Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

 

 

 

Mi a poézis? és Ki az igazi poéta? Egy rövid elmélkedés

Budán, 1793.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

A’ Muzsikáról, [1.]= Magyar Museum (1792. II. kötet II. negyed): 202-216.

A’ Muzsikáról, [2.] = Magyar Museum (1792. II. kötet. III. negyed): 321-326.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

 

Proludium in institutiones linguae Hungaricae : Ad Systema Adelungianum, genium item linguarum orientalium, ac dialectum ribiscanam & transylvanam exactas

Pestini, 1793.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Publius Ovidius Naso formaváltozásai. In: Verseghy Ferencz maradvánnyai és élete. Budánn, 1825.: 13-116.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

Rikóti Mátyás

Pesten, 1804.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Rövid értekezések a musikáról

Szolnok, 1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Szemelvények Verseghy nyelvtudományi műveiből /összeállította Császár Elemér (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához, 11.)

Pozsony – Budapest : Stampfel Károly, 1904.

Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

 

 

A’ szép mesterségeknek rövid történetei = Magyar Museum (1792. II. kötet IV. negyed): 403-413.

A’ szép mesterségekről = Magyar Museum (1792. II. kötet II. negyed): 165-187.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

A Teremtés képe. In: Auróra. hazai Almanach.

Pest, 1824.: 41-46.

Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

A’ Teremtésről = Magyar Museum (1792. II. kötet I. negyed): 20-39.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

 

 

Magyar MuesumThirzis és Kloe = Magyar Museum (1789. második negyed): 188-189.

Forrás: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

 

 

 

 

Forrás: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

 

 

Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der ersten Lateinischen und Nationalschulen im Königreiche Ungarn, und anderen Kronlandern.

Ofen, 1817, 1823.

Forrás: GoogleBooks

 

 

Vak Béla a magyarok királlya. A történetírasbúl vontt romános rajzolat

Pesten, 1812.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

Válogatott versek / szerk. és jegyezeteket írta Vargha Balázs

Budapest, 1956.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy dramai

Verseghy Ferenc drámái / sajtó alá rendezte Doncsesz Etelka

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015.

 

 

 

Verseghy Ferenc kiadatlan írásai / Deme Zoltán ; Fried István

Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1982-1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferencz kisebb költeményei / Császár Elemér, Madarász Flóris (Régi magyar köyvtár, 24.)

Budapest : Franklin-Társulat, 1910.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferencz költeményei / összeszedte Toldy Ferencz

Pest : Heckenast Gusztáv, 1865.

Forrás: GoogleBooks

 

 

Verseghy Ferenc levele Porthan finn nyelvész professzornak 1794-ből.

Szolnok: Damjanich János Múzeum, 1987.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

 

 

 

Verseghy Ferencz válogatott lirai költeményei / bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Madarász Flóris

Budapest : Lampel Róbert, [1900]

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 Verstár ’98. A magyar líra klasszikusai ,félszáz költő összes verse

Budapest, 1998.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

 

A’ világ’ korai.

In: Auróra. hazai Almanach. Pest, 1824.: 269-274.

Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

 

 

A világnak közönséges történetei, 1. / Abbás Millót

Pesten, 1790.

Forrás: GoogleBooks

 

 

 

A világnak közönséges történetei, 2. / Abbás Millót

Pesten, 1791.

Forrás: GoogleBooks